Persoonlijk en vakgericht

Wij gaan bij al onze opleidingen en cursussen uit van de kwaliteiten van onze leerlingen en cursisten. De opleidingstrajecten zijn dan ook veelal maatwerk en passend bij de leerling. Door de inzet van deskundige en betrokken opleiders leidt Werkvloer haar leerlingen en cursisten op tot professionele medewerkers met de benodigde vaardigheden en vakkennis.

Daarnaast begeleidt Werkvloer mensen, die om welke reden dan ook buiten het arbeidsproces staan of dreigen te komen staan, middels individueel maatwerk, naar duurzaam en passend werk.