Persoonlijk en betrokken begeleiding

Werkvloer begeleidt daarom ook mensen, die om welke reden dan ook buiten het arbeidsproces staan of dreigen te komen staan, middels individueel maatwerk, naar duurzaam en passend werk. Wanneer passend werk aan de orde is begeleidt de jobcoach mensen persoonlijk op de werkvloer om duurzame arbeid te garanderen en persoonlijke groei bij de medewerker te realiseren.

jobcoaching